Yazılım

C# ile e-posta gönderme programı nasıl yapılır?

c# ekran koruyucu

C# ile e-posta gönderme programı nasıl yapılır?

 

Visual Studio 2013 programını açtıktan sonra “New Project” kısmına basarak açılan pencereden C# / Windows Form Application seçimini yaparak programı yazmamız için gerekli kısmı açalım.

Programımızı yazmadan önce kod kısmına tanımlamamız gereken e-posta gönderimi için gerekli kod kütüphanemiz var bunlar;

using System.Security.Cryptography;
using System.IO;

using System.Web;
using System.Net.Mail;

Form üzerine sağ click yaparak ya da üstüne çift tıklayarak kod bölümüne geçiş yapabilirsiniz.

Şimdi geri gelelim sekme kısmından Form1.cs[Desing] kısmına ve e-posta göndereceğimi uygulamanın tasarımına Sol tarafta bulunan Toolbox’tan gereken nesneleri formumuza ekleyelim gerekenler;

  1. Textbox
  2. richTextBox
  3. Button
  4. Label

Form tasarımını tamamladıktan sonra button nesnesine çift tıklarayak kodlarımızı ekleyim .

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

MailMessage mesaj = new MailMessage(); //MailMessagede mesaj içeriklerinin kod parçacıkları için
//örnekleme oluşturuyoruz.

SmtpClient client = new SmtpClient(); //mail göndermemiz için gmail istemcisinin smtp ve e-posta
//ayarlarının kod parçacıkları için örnekleme oluşturuyoruz.
//Burada e-posta hesabınızın bilgileri gerekmekte.
client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(“e-postaadresiniz@gmail.com”,”sifreniz”);

//smtp portu gmailde Türkiye için her zaman 587’dir.
client.Port = 587;
//istemciye özel smtp ayarı (gmail için sadece)
client.Host = “smtp.gmail.com”;
//bağlantı türünün güvenli olması gerekmektedir yani “true” yerine “false” yazılırsa http protokolüyle
//gönderilecektir true yazılınca bu protokol https olarak değişecektir.
client.EnableSsl = true;

//Alıcının e-posta adresini form üzerinden TextBox1 textinden çekecektir.
mesaj.To.Add(textBox1.Text);

//Burada mesajın kimden geldiğinin bilgisi tutulmaktadır.
mesaj.From = new MailAddress(“e-postaadresiniz@gmail.com”);

//mesajınızın başlığınız textbox2den çekecektir.
mesaj.Subject = textBox2.Text;
//mesajınızın içeriğini richtextboxdan çekecektir.
mesaj.Body = richTextBox1.Text;

try //mesaj gönderiminde hata olursa yakalamak için try catch kodları kullanılır.
{
client.Send(mesaj); //mesajı göndermek için son koddur client.Send.
}
catch (Exception hata)
{

MessageBox.Show(hata.Message);
}

MessageBox.Show(“E-posta gönderildi…”); //bilgi ekranında sorunsuzca msj gönderildiğinde
//ekrana bilgi verir.

richTextBox1.ResetText();
textBox2.ResetText();

}

kodların yazılı hali -1

kodların yazılı hali -2

 

UYGULAMAMIZIN ÇALIŞMA GÖRÜNTÜSÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Dosyalarını indirmek için TIKLA

Yorum bırakın